Historia

HISTORIA


 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wyśmierzycach jest związana z miastem i gminą już od 1945 roku. Początki biblioteki były bardzo skromne. Powstała ona z zapału nauczycielki Emilii Fondalińskiej oraz garstki społeczników. Tak powstała prywatna wypożyczalnia, której księgozbiór stanowiło 80 książek, będących częściowo własnością Emilii Fondalińskiej, a częściowo darowizn społeczeństwa. Następnym etapem w dziejach naszej biblioteki, było powołanie Komitetu Bibliotecznego. 28 lutego 1948 roku zlecono Komitetowi za zadanie:

- urządzenie i wyposażenie biblioteki,

- propagowanie czytelnictwa,

- oprawę zniszczonych książek.

W skład Komitetu weszli:

- Stefan Więckowski – przewodniczący,

- Wacław Burakowski – zastępca przewodniczącego,

- Emilia Fondalińska i Franciszka Wolszakiewicz – członkowie.

Od tego momentu, prywatna biblioteka Emilii Fondalińskiej, stała się własnością Komitetu. Przydzielono jej lokal w budynku szkoły, a założycielka została kierownikiem placówki. Systematycznie powiększany księgozbiór liczył w 1957 roku 4 590 książek. Zarejestrowano wówczas 230 czytelników, w tym 106 uczniów. 15 lipca 1965 placówkę przeniesiono do budynku MGOK- u, zbiory liczyły 6 113 pozycji, a liczba czytelników wzrosła do 280 (3 115 wypożyczeń). W bibliotece 
nie tylko wypożyczano książki, ale też prowadzono lekcje biblioteczne, fotogazetki, wystawy czytelnicze, organizowano konkursy i spotkania z twórcami 
i osobowościami świata kultury np.:

- 18.05.1956 – z Sylwestrem Banasiem,

- 08.05.1963 – z Czesławem Janczarskim,

- 19.05.1968 – z Romanem Wilhelmim,

- 06.06.1978 – z Marią Ziółkowską,

- 28.05.1981 – z Józefem Stomporem,

- 28.10.1981 – z Wandą Chotomską,

- 07.05.1987 – z Elżbietą Kościelniak.

 

W 1974 roku Bibliotekę Publiczną przekształcono w Bibliotekę Publiczną Miasta I Gminy Wyśmierzyce, która posiadała 3 filie: w Grzmiącej, Kostrzynie i Witaszynie oraz 12 punktów bibliotecznych. Następnie w 1977 roku utworzono czytelnię miejską, którą zamknięto ze względów lokalowych, a księgozbiór przekazano do depozytu w punkcie bibliotecznym w Witaszynie. Kolejnym etapem w dziejach biblioteki, było otworzenie w 1997 roku oddziału dla dzieci. 
W 2005 roku, dzięki programowi MSWiA ,,Ikonka”, uruchomiono 3 stanowiska komputerowe dla dzieci, a w 2012 roku zmodernizowano czytelnię internetową (dotacja z programu Instytutu Książki ,,Kraszewski, Komputery dla bibliotek”).

Jako pierwsza, funkcję kierownika wyśmierzyckiej placówki objęła Emilia Fondalińska: 1945 – 1951.

Jej następcami byli kolejno:

- 1951 – 1952 – Urszula Ośko,

- 1952 – 1955 – Franciszek Borowski,

- 1955 – 1961 - Krystyna Pękacka.

- 1961 – 1963 – Bożena Zielenkiewicz,

- 1963 – 1974 – Wanda Kucharska,

- 1974 – 2007 – Elżbieta Glica,

- 2007 – Justyna Wojtkiewicz.


 

Emilia Fondalińska. Urodziła się 26 czerwca 1895 roku w Wyśmierzycach, gdzie ukończyła szkołę elementarną. Od września 1917 do 3 czerwca 1920 roku kształciła się w Państwowym Seminarium Nauczycielskim w Radomiu. 1 sierpnia 1929 roku podjęła pracę jako nauczycielka Publicznej Szkoły Powszechnej 
w Wyśmierzycach. 26 sierpnia 1929 roku otrzymała medal ,,Dziesięciolecia Odzyskanej Niepodległości”, a 7 maja 1938 roku ,,Brązowy Medal za Długoletnią Służbę”. W okresie międzywojennym była członkinią rady miejskiej, a także prezesem żeńskiego koła Katolickiego Związku Młodzieży Polskiej. W czasie okupacji niemieckiej prowadziła tajne nauczanie. Była kierownikiem szkoły w roku 1945 – 1946. 1 sierpnia 1951, przeszła na emeryturę . Nadal uczestniczyła w życiu społecznym Wyśmierzyc. Pracowała społecznie w OSP, organizowała amatorski zespół teatralny oraz utworzyła prywatną wypożyczalnię książek. Zmarła 12 września 1978 roku.

 

Przy opracowaniu korzystano z pozycji książkowych:

,,Wyśmierzyce 1945 – 1990 Kronika Miasta”: Tadeusz Rostkowski
,,Wyśmierzyce, historia I Teraźniejszość – Od zmroku zniewolenia do jutrzenki wolności”: Tadeusz
Rostkowski.